Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu działa od 1 stycznia 2016 roku. Przedszkole jest placówką niepubliczną dla dzieci od 2,5 roku życia. Do przedszkola przyjmowane są dzieci typowo rozwijające się oraz dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. 

 

Radośnie, twórczo, bezpiecznie

Dzieciom z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oferujemy model łączący specjalistyczną terapię oraz integrację z rówieśnikami.

 • codzienna terapia indywidualna oparta na systemie 1:1 (jedno dziecko- jeden terapeuta) prowadzona metodą analizy behawioralnej stosowanej (ABA),
 • planowa, ciągła integracja z grupą rówieśniczą,
 • opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych kształcących umiejętności deficytowe (np. rozwój mowy, umiejętności społeczne, zabawa, samoobsługa) oraz eliminujących zachowania zakłócające naukę,
 • współpracę z rodzicami w zakresie konstruowania i realizacji programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Wspomaganie rodziców, konsultacje, instruktaż jak efektywnie rozwijać umiejętności dziecka, jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi, zajęcia otwarte

 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną, wysoce wyspecjalizowaną kadre, certyfikowanych nauczycieli-terapeutów dzieci z autyzmem. 
 • warunki terapii – przytulne, przyjazne dziecku, dostosowane do potrzeb dzieci pomieszczenia, pomoce dydaktyczne przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka, sprzęt multimedialny.

 

Formy zajęć edukacyjno-terapeutycznych

 • terapia indywidualna,
 • zajęcia grupowe przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole

 

Integracja dzieci z autyzmem

W naszym przedszkolu razem bawią się i uczą dzieci typowo rozwijające się (15 dzieci) oraz z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (10 dzieci). Obok skutecznej terapii, ogromnie ważna jest dla nas  integracja dzieci  z autyzmem z grupą rówieśniczą. Dzieci wspólnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, zajęciach j. angielskiego, Weroniki Sherborne, logorytmiki. Razem aktywnie uczestniczą także w atrakcyjnych i rozwijających je formach spędzania czasu, takich jak: wycieczki, teatrzyki, spartakiady sportowe, międzyprzedszkolne konkursy piosenki, warsztaty, uroczystości. Każdego dnia dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu mają okazję wykorzystywać nabyte podczas zajęć terapeutycznych umiejętności w naturalnych sytuacjach, w kontaktach z typowo rozwijającymi się rówieśnikami.

Zespół  to 10 osób: dyrekcja, nauczyciele przedszkola, terapeuci behawioralni, logopeda, psycholog, nauczyciel j. angielskiego, pomoc nauczyciela, bardzo zaangażoawnych i ciągle rozwijajacych się profesjonalistów.

 

Współpraca Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

 IWRD jako placówka modelowa sprawuje nad przedszkolem opiekę merytoryczną w zakresie ustawicznego podnoszenia kompetencji kadry poprzez:

 • szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne i staże szkoleniowe w IWRD
 • certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem
 • ewaluacje profesjonalne terapeutów przeprowadzane przez specjalistów IWRD
 • udział w organizowanych przez IWRD sympozjach naukowych

Efektem współpracy jest uzyskanie statusu palcówki rekomendowanej przez Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, co jest dla nas ogromnym zaszczytem, satysfakcją i radością. Rekomendacja ta zobowiązuje i motywuje do dalszej pracy. 

 

Współpraca z Fundacją Barbary Piaseckiej- Johnson

Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci z autyzmem poprzez wieloletnią pomoc rzeczową i finansową. Dzięki wsparciu FBPJ przedszkole stale rozbudowuje i doposaża bazę lokalową zakupując sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne skutecznie wykorzystywane w terapii dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Fundacja Barbary Piaseckiej - Johnson systematycznie dofinansowuje szkolenia kadry terapeutycznej przedszkola, co pozwala oferować dzieciom z autyzmem efektywną i skuteczną terapię. 

 

Kołobrzeski Dzień Niebieski

Przedszkole angażuje się w akcje i kampanie społeczne, których celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Placówka w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, od kilku lat jest organizatorem happeningu pod lokalnym hasłem: Kołobrzeski Dzień Niebieski. Happening ten na stałe wpisał się w harmonogram cyklicznych imprez naszego miasta.

 


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW